Nádrže / žumpy

Nádrže vyrábame na mieru,podľa želania zákazníka.

Od malých 1m3 až po extrémne veľké a pevné do veľkosti 106m3.
Môžu byť umiestnené v zemi alebo na povrchu.
Naše nádrže sú využívané ako:
 – Požiarné nádrže
 – Žumpy
 – Zásobníky pitnej alebo dažďovej vody
Foto